การจัดการข้อมูลในเมนู ทะเบียนลูกค้า (Accounts)

ทะเบียนลูกค้า (Accounts) คือ ข้อมูล Leads ทั้งหมดที่ได้มีการขึ้นทะเบียน (Register) ในขั้นตอน "ติดต่อ" แล้ว โดยจะแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในแอคเคาท์
R-CRM เดียวกันนี้ (ไม่แยก Inbox เหมือนเมนู Lead) 

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลและใช้งานเครื่องมือในส่วนจัดการทะเบียนลูกค้าได้ ดังนี้

  1. ปุ่ม เพิ่มทะเบียนลูกค้า (Add New Account)

  2. เมนู ทะเบียนลูกค้าทั้งหมด (All Accounts)

  3. การเพิ่ม รายการโปรด (Favorites)

  4. สถานะของทะเบียนลูกค้า ประกอบด้วย รอยืนยัน (Unverfied), ยืนยันแล้ว (Verified), ขายได้แล้ว (Paid)

 

ตัวอย่างหน้ารวมข้อมูลทะเบียนลูกค้าทั้งหมด

 

ตัวอย่างหน้าจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้าแต่ละรายการ

1. ปุ่ม เพิ่มทะเบียนลูกค้า (Add New Account)

ในกรณีที่ธุรกิจมีข้อมูลลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าหรือใช้บริการจัดเก็บไว้อยู่แล้ว สามารถเพิ่มทะเบียนลูกค้าใหม่ได้ ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และคลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้าเองทีละรายการ 
 

 


 

2. เมนู ทะเบียนลูกค้าทั้งหมด (All Accounts)

เป็นส่วนที่แสดงผลรายการทะเบียนลูกค้า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าได้ ดังนี้

2.1. ช่องค้นหา และหัวข้อ ตัวกรอง (Filter)

     - พิมพ์ชื่อทะเบียนลูกค้าในช่องค้นหา เพื่อดูข้อมูลรายการทะเบียนลูกค้าที่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

 

     - กรณีมีข้อมูลทะเบียนลูกค้าจำนวนมาก สามารถคลิกเลือกตัวกรอง เพื่อเลือกดูทะเบียนลูกค้าตามที่จัดกลุ่มเป็นแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการได้

     - และในหน้า ข้อมูลทะเบียนลูกค้า สามารถเลือกดูข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ หรือดูประวัติการติดต่อ Lead ได้

 

 

2.2. การเพิ่มผู้ติดต่อ (Contact) ในทะเบียนลูกค้า 1 รายการ โดยเฉพาะทะเบียนประเภทบริษัท อาจมีตัวแทนบริษัทติดต่อมาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการกับธุรกิจได้หลายคน ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ เข้าไปในทะเบียนลูกค้าเดิมได้ ดังนี้ค่ะ

 • คลิกที่ทะเบียนลูกค้าที่ต้องการ ในหน้าต่าง ข้อมูลทะเบียนลูกค้า ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อ"

 

 • จะปรากฎฟอร์มให้กรอกข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก คือ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อใหม่ค่ะ


 

 

2.3. การแก้ไขทะเบียนลูกค้าและข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลทะเบียนลูกค้าที่มีการเพิ่มหรือขึ้นทะเบียนมาแล้ว โดยคลิกที่รายการทะเบียนที่ต้องการ จากนั้นเลือกการแก้ไขดังนี้

 • แก้ไขทะเบียนลูกค้า เป็นการแก้ไขข้อมูลรวมของรายการ เช่น ชื่อทะเบียน ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เปลี่ยนประเภททะเบียน เป็นต้น โดยคลิกที่สัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของข้อมูลชื่อทะเบียน และแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มตามต้องการ

 

 • แก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ คลิกที่สัญลักษณ์  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของผู้ติดต่อที่ต้องการ จะปรากฎเมนู “แก้ไข” ให้คลิกเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามต้องการได้

  นอกจากนี้ หากในทะเบียนลูกค้า มีข้อมูลผู้ติดต่อ 2 คนขึ้นไป จะปรากฎเมนู “กำหนดเป็นผู้ติดต่อหลัก” เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ
 

3. การเพิ่ม รายการโปรด (Favorites)

เพื่อให้สะดวกต่อการดูข้อมูลทะเบียนลูกค้าทีมีการติดต่อบ่อยครั้ง ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการโปรด โดยสามารถทำได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. คลิกสัญลักษณ์รูปดาว ที่หน้าทะเบียนผู้ใช้ และคลิกยืนยัน

2. คลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของทะเบียนลูกค้า เลือก “เพิ่มรายการโปรด” และคลิกยืนยัน

3. คลิกที่รายการทะเบียนลูกค้า ในหน้า ข้อมูลทะเบียนลูกค้า ให้คลิกสัญลักษณ์  (Action Menu) ที่ด้านขวาของทะเบียนลูกค้า เลือก “เพิ่มรายการโปรด” และคลิกยืนยัน

โดยทะเบียนลูกค้าที่ถูกตั้งค่าแล้ว จะไปแสดงผลในกล่อง “รายการโปรด” โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานจะมองเห็นทะเบียนลูกค้าที่เป็นรายการโปรด เฉพาะรายการที่ตนเองเป็นผู้กำหนดเท่านั้น และสามารถดูข้อมูล หรือแก้ไขบัญชีลูกค้าและผู้ติดต่อได้ตามปกติค่ะ

 


 

4. สถานะของทะเบียนลูกค้า

ระบบจะจำแนกสถานะของทะเบียนลูกค้า แบ่งเป็น 3 สถานะดังนี้

 

โดยสถานะของทะเบียนลูกค้า สามารถสังเกตได้จาก สีของไอคอน ดังนี้

 

รอยืนยัน (Unverfied) : แสดงสถานะด้วยรูปไอคอนสีเทา เป็นสถานะเริ่มต้นของทะเบียนลูกค้าใหม่

ยืนยันแล้ว (Verified) : แสดงสถานะด้วยรูปไอคอนสีน้ำเงิน ทะเบียนลูกค้ารายการนี้ ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากผู้ใช้แล้ว

ขายได้แล้ว (Paid) : แสดงสถานะด้วยรูปไอคอนสีเขียว ทะเบียนลูกค้ารายการนี้ มี Lead ที่อยู่ในขั้นตอนปิดการขาย (Closed) อย่างน้อย 1 รายการ

 

และหากนำเมาส์ไปชี้บริเวณไอคอนของทะเบียนลูกค้าแต่ละรายการ จะปรากฎข้อความอธิบายสถานะลูกค้า ดังรูปภาพ

 

 

เมื่อมีการเปลี่ยนขั้นตอนของ Lead จาก ติดต่อ (Contact) เป็น นำเสนอ (Proposal) ถ้าหากทะเบียนลูกค้าที่ผูกอยู่ มีสถานะเป็น รอยืนยัน (Unverified) ระบบจะแสดง pop-up ขึ้นมาให้ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทะเบียนลูกค้า

หากพบว่าข้อมูลทะเบียนลูกค้าไม่ถูกต้อง สามารถคลิกปุ่ม Edit เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม Confirm เพื่อเปลี่ยนสถานะของทะเบียนลูกค้าจาก รอยืนยัน (Unverified) เป็น ยืนยันแล้ว (Verified)