การเปลี่ยนวิธีชำระเงิน (Change Payment Method)

ไปที่ แพ็คเกจของคุณ คลิก เปลี่ยนวิธีชำระเงิน