การตั้งค่า R-Ads

ตั้งค่าบัญชี Google Ads

สามารถเริ่มต้นใช้งาน R-Ads โดยเชื่อมโยงบัญชี Google Ads ของคุณ เพื่อใช้งานร่วมกับ R-Widget ซึ่งจะช่วยเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน และพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อ Optimize แคมเปญโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือต่อยอดใช้งานร่วมกับเครื่องมือ R-Dynamic  เพื่อทำโฆษณาแบบ Dynamic Retargeting  และสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM สำหรับบริหารจัดการ Lead จากเว็บไซต์ จะสามารถเลือกส่งข้อมูล Offline Conversions ของแต่ละขั้นตอนกลับไปยังบัญชีโฆษณาได้ ช่วยให้สามารถวัดผลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตั้งค่าบัญชีได้ดังนี้

สำหรับธุรกิจที่ทำโฆษณาด้วยตนเอง

1. เมื่อคลิกเข้ามายัง R-Ads สามารถเชื่อมโยงบัญชี Google Ads กับ Readyplanet โดยคลิกเมนู "ตั้งค่าบัญชี Google Ads" และ คลิกปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" เพื่อลงชื่อเข้าใช้

2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี Google Ads โดยสามารถเลือกบัญชี Google Ads ที่ต้องการเชื่อมต่อ และคลิกบันทึก

เมื่อคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ ดังรูป กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมบัญชี Google Ads สามารถคลิก "แก้ไข"  ได้

 

 


 

สำหรับธุรกิจที่ใช้บริการโฆษณา Google กับ Readyplanet 

เมื่อเข้าใช้งาน R-Ads ระบบจะเชื่อมโยงบัญชี Google Ads ให้อัตโนมัติ ดังตัวอย่าง

 


 

  


Offline Conversion

1. การตั้งค่าสำหรับ R-Widget  

หากมีการติดตั้ง Widget Code ของ R-Widget ไว้บนเว็บไซต์ เมื่อเชื่อมต่อบัญชี Google Ads เรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่า Offline Conversion เพิ่มเติมได้ ซึ่ง Widget Code ที่ติดตั้งไว้จะเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน (การกรอกแบบฟอร์ม, การคลิกโทร, การคลิก LINE, และการคลิก Facebook) และรวบรวมส่งเป็นข้อมูล Offline Conversions กลับไปยังบัญชีโฆษณา Google Ads เพื่อให้ผู้ลงโฆษณาสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำ Smart Bidding ต่อไปได้

ศึกษาการใช้งาน R-Widget เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-Widget

หมายเหตุ: Smart Bidding คือ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติม 

2. การตั้งค่าสำหรับ R-CRM

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM โดยมีการรับ Lead จากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ (R-Web) หรือแบบฟอร์มของ R-Widget สามารถตั้งค่า Offline Conversion เพื่อให้ระบบส่งข้อมูล Conversion ของแต่ละขั้นตอนไปยังบัญชี Google Ads ได้ เพื่อช่วย Optimize แคมเปญโฆษณา และวัดผลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือก Lead Pipeline ที่ต้องการ และเลือกการส่งข้อมูลได้ ดังรูป

ศึกษาการใช้งาน R-CRM เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งาน R-CRM

 

หมายเหตุ 

(1) Standard Pipeline: การส่งข้อมูลไปยัง Google ในแต่ละขั้นตอน ชื่อ Conversion จะแสดงเป็น RCRM-StepX 

X = ลำดับของแต่ละขั้นตอน ดังนั้นชื่อ Conversion ของ Standard Pipeline คือ RCRM-Step1, RCRM-Step2, RCRM-Step3, RCRM-Step4 และสถานะการส่งข้อมูลไปยัง Google เริ่มต้นคือส่งข้อมูล 

(2) Custom Pipeline: การส่งข้อมูลไปยัง Google ในแต่ละขั้นตอน ชื่อ Conversion จะแสดงเป็น RCRM(ฺCustomX)-StepY 

X = ลำดับ Custom Pipeline ที่ถูกสร้างขึ้นมา 

Y = ลำดับของแต่ละขั้นตอน 

ตัวอย่างเช่น RCRM(Custom1)-Step1, RCRM(Custom1)-Step2, RCRM(Custom1)-Step3, … เป็นต้น