การเลือกธีมและการตกแต่ง

วิธีเลือกใช้ Smart Theme และปรับแต่งสี

Smart Theme สำเร็จรูป ในระบบเว็บไซต์พร้อมใช้ R-Web เป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดการแสดงผล Section ข้อมูลในหน้าแรก และเฉดสีทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยเว็บมาสเตอร์สามารถเลือกเปลี่ยน Theme รวมถึงเพิ่ม แก้ไข หรือลบ Section การแสดงผลได้ตามต้องการ 

 

1. ที่เมนู "ตกแต่ง" คลิก "Smart Theme" และคลิกบริเวณรูปภาพภายใต้หัวข้อ "เลือก Theme"

 

 

2. ระบบจะแสดง Smart Theme ให้เลือกทั้งหมด 44 รูปแบบ โดยคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ 

 

 

3. เมื่อมีการคลิกเปลี่ยน Theme ระบบจะมี Pop Up แจ้งเตือนผลกระทบของการเปลี่ยน ข้อความว่า "การเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างหน้าแรกของเว็บไซต์ใหม่ โดยหน้าแรกเดิมจะย้ายไปอยู่ที่คลังเนื้อหา" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก”

 

 

4. โดยการแสดงผลหน้าแรกของเว็บไซต์ จะมี "Smart Section" พร้อมข้อมูลเริ่มต้นใหม่ ตามชุดรูปแบบ Smart Theme ที่เลือก รวมถึงเฉดสีของเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปตามค่าเริ่มต้นของ Theme นั้น ๆ

 

 

ซึ่งคุณสามารถแก้ไข  Section ต่าง ๆ ที่ปรากฎ โดยการพิมพ์ข้อความ รวมถึงใส่รูปภาพใน Section ได้โดยตรง ซึ่งจะแนะนำวิธีการใช้งานเพิ่มเติมในคู่มือเมนู วิธีเพิ่ม Smart Section ค่ะ

 

 

*หมายเหตุ : รูปแบบ Theme เว็บไซต์ที่เห็นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เมื่อเปิดใช้งานจริง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ทั้งนี้ เมนู "หน้าแรก" (Home) หรือเมนูด้านบนลำดับแรกสุด ที่คุณได้ใส่ข้อมูลไว้แล้วก่อนเปลี่ยน Theme ใหม่ จะถูกจัดเก็บสำรองข้อมูลไว้ให้ในเมนู "คลังเนื้อหา" โดยระบบจะสำรองเมนูหน้าแรกทุกครั้งที่เลือกเปลี่ยน Theme (เก็บไว้สูงสุดจำนวน 20 เมนู)

หากคุณต้องการให้หน้าแรกของเว็บไซต์แสดงผลด้วยข้อมูลเดิม สามารถคลิกลากย้ายเมนูที่ต้องการออกจากคลังเนื้อหา และนำมาวางเป็นเมนูแรกบริเวณเมนูด้านบน (เมนูซ้ายสุด) ได้

 

วิธีเปลี่ยนโทนสีของเว็บไซต์

เว็บมาสเตอร์สามารถเปลี่ยนการแสดงผลโทนสีของเว็บไซต์ โดยไปที่เมนู "ตกแต่ง" ภายใต้แท็บ "สมาร์ท ธีม" จะแสดงผลเมนู "ชุดสี" ซึ่งจะมี "ชุดสีสำเร็จรูป" ที่ระบบกำหนดให้ 5 ชุดสี รวมถึงชุดสีพิเศษที่จะแสดงผลเฉพาะธีมที่เลือกบางชุด

หรือจะคลิกเลือกใช้ชุดสีลำดับสุดท้าย ที่ให้คุณเลือกการแสดงผลสีส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์เอง เพื่อให้การแสดงผลเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ เป็นไปในโทนสีที่คุณต้องการ ดังนี้ค่ะ

 

ส่วนตั้งค่าสีทั่วไป ได้แก่หัวข้อ

 • พื้นหลังเว็บไซต์ : จะแสดงเป็นสีพื้นหลังของเนื้อหาทั่วไปของเว็บไซต์
   
 • พื้นหลังพื้นที่ด้านล่าง : แสดงสีพื้นหลังของข้อมูลที่อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์

 

ส่วนตั้งค่าสีสำหรับเมนูด้านบน ได้แก่หัวข้อ

 • ข้อความเมนู : สีตัวอักษรของเมนูด้านบน
   
 • ข้อความเมนูเมื่อถูกเมาส์ : สีตัวอักษรของเมนูด้านบนที่จะแสดงผล เมื่อผู้ชมนำเมาส์ไปชี้เมนูนั้น ๆ
   
 • พื้นหลังเมนู : สีพื้นหลังของเมนูด้านบนทั้งหมด
   
 • พื้นหลังเมนูเมื่อถูกเมาส์ : สีพื้นหลังของเมนูด้านบนที่จะแสดงผล เมื่อผู้ชมนำเมาส์ไปชี้เมนูนั้น ๆ
 

 

ส่วนตั้งค่าสีสำหรับเมนูด้านข้าง (กรณีเปิดใช้งาน) ได้แก่หัวข้อ

 • ข้อความพื้นที่ด้านข้าง : สีตัวอักษรของเมนูด้านข้าง
   
 • พื้นหลังพื้นที่ด้านข้าง : สีพื้นหลังของเมนูด้านข้างทั้งหมด
 

 

ส่วนตั้งค่าสีสำหรับแสดงผลใน Smart Section ต่าง ๆ ได้แก่หัวข้อ

 • หัวเรื่องหลัก : สีตัวอักษรของข้อมูลที่เป็นหัวเรื่องหลักใน Smart Section
   
 • หัวเรื่องรอง : สีตัวอักษรของข้อมูลที่เป็นหัวข้อรองของ Smart Section ต่าง ๆ
   
 • ข้อความ : สีตัวอักษรทั่วไป เช่น เนื้อหาในเว็บไซต์
   
 • ข้อความปุ่ม : สีของตัวอักษรที่แสดงบนปุ่มลิงก์ ใน Smart Section
   
 • ข้อความปุ่มเมื่อถูกเมาส์ : สีของตัวอักษรที่แสดงบนปุ่มลิงก์ ใน Smart Section ที่จะแสดงผล เมื่อผู้ชมนำเมาส์ไปชี้ปุ่มนั้น ๆ
   
 • พื้นหลังปุ่ม : สีพื้นหลังของปุ่มลิงก์ ใน Smart Section
   
 • พื้นหลังปุ่มเมื่อถูกเมาส์ : สีพื้นหลังของปุ่มลิงก์ ใน Smart Section ที่จะแสดงผล เมื่อผู้ชมนำเมาส์ไปชี้ปุ่มนั้น ๆ
 

 

ส่วนอื่น ๆ เช่น ตารางในหน้าข้อมูลรายการสั่งซื้อเป็นต้น ฯลฯ ได้แก่หัวข้อ

 • พื้นหลังตาราง : สีพื้นหลังของตารางต่าง ๆ
   
 • สีข้อความตาราง : สีของตัวอักษรที่แสดงผลในตาราง
   
 • ลิงก์ : สีของข้อความที่มีการผูกลิงก์ไว้ทั่วไป
   
 • ลิงก์เมื่อถูกเมาส์ : สีของข้อความที่มีการผูกลิงก์ไว้ทั่วไป ที่จะแสดงผลเมื่อผู้ชมนำเมาส์ไปชี้ลิงก์นั้น ๆ เช่น ลิงก์ในส่วน Footer Link

 

สุดท้ายเมื่อกำหนดสีตามต้องการแล้ว อย่าลืมคลิกปุ่ม "บันทึกและใช้กับเว็บไซต์" นะคะ

 

หมายเหตุ

1. หากเว็บมาสเตอร์คลิกตัวเลือกชุดสี อยู่ที่ตำแหน่งชุดสีสำเร็จรูป (ชุดสีในคอลัมน์ซ้าย) แต่ได้มีการคลิกเลือกสีในส่วนรายละเอียดชุดสี (จานสีในคอลัมน์ขวา) ระบบจะเลื่อนตัวเลือกชุดสี จากเดิมที่คลิกอยู่ที่ “ชุดสีสำเร็จรูป” ไปที่ “ชุดสีกำหนดเอง” โดยอัตโนมัติ แต่จะยังไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงสีถาวร จนกว่าเว็บมาสเตอร์จะคลิกปุ่ม “บันทึกและใช้กับเว็บไซต์” ค่ะ


2. กรณีที่เว็บมาสเตอร์เลือกใช้ชุดสีกำหนดเอง (ชุดสีลำดับสุดท้าย) โดยมีการคลิกบันทึกและใช้กับเว็บไซต์แล้ว จากนั้น มีการเปลี่ยนมาใช้ชุดสีสำเร็จรูป (ชุดสีลำดับที่ 1-5) หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้ชุดสีกำหนดเองอีกครั้ง เว็บมาสเตอร์ต้องคลิกเลือกใช้ที่ตำแหน่งชุดสีสุดท้าย (กำหนดเอง) เท่านั้น ระบบจึงจะดึงชุดสีที่เคยตั้งค่าไว้มาแสดงผล

เพราะถ้าหากเว็บมาสเตอร์เลือกเปลี่ยนสีจากชุดสีสำเร็จรูป (คลิกเลือกจากจานสีในคอลัมน์ขวาโดยตรง) ระบบจะมองว่าลูกค้าต้องการแก้ไขชุดสีใหม่ และจะไม่ดึงชุดสีกำหนดเองที่เคยบันทึกไว้มาใช้ค่ะ