เชื่อมต่อกับ Google Ads (Google Ads Integration)

สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM โดยมีการรับ Lead จากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ (R-Web) หรือแบบฟอร์มของ R-Widget สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Ads และตั้งค่า Offline Conversion เพื่อให้เมื่อมีการเลื่อนขั้นตอนของ Lead ระบบสามารถส่งข้อมูล Conversion ของแต่ละขั้นตอน ไปยังบัญชี Google Ads ได้ ช่วย Optimize แคมเปญโฆษณา และวัดผลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อบัญชี Google Ads และตั้งค่า Offline Conversions สามารถตั้งค่าได้ที่ R-Ads เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเข้ามายังหน้าเชื่อมต่อกับ Google Ads สามารถคลิกลิงก์เพื่อไปยัง R-Ads ได้