วิดีโอสอนการใช้งาน R-CRM

Admin

 การเริ่มต้นใช้งาน R-CRM

การตั้งค่าการจัดการ Lead

(จัดการ Lead Pipeline , แหล่งที่มาของ Lead , ป้ายกำกับสำหรับ Lead) 

 การตั้งค่าการจัดการ Lead

(กลุ่มผู้รับข้อมูล Lead , เงื่อนไขการคืน Lead ให้ส่วนกลาง)

การตั้งค่าการจัดการ Lead

การเปิด/ปิดฟังก์ชัน , การตรวจสอบ Lead ซ้ำ และการตั้งเป้ายอดขาย

 

การนำเข้า-ส่งออก, โอนย้าย Lead

 

 

ลบข้อมูลส่วนบุคคล, ตั้งค่าการใช้งานAI

 

 

 

การนำเข้า-ส่งออก ทะเบียนลูกค้า , ลบข้อมมูลส่วนบุคคล

 

 

จัดการสินค้า, ป้ายกำกับสำหรับสินค้า, ตั้งค่าภาษี, เปิด/ปิดฟังก์ชัน

 

 

การตั้งค่าเทมเพลต, เลขที่เอกสาร และข้อความแนบท้าย

 

 

การตั้งค่าเปิด/ปิดฟังก์ชั่น ของใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้

 

ตั้งค่าการอนุมัติใบเสนอราคา

 

การจัดการเอกสาร และรูปแบบอีเมล 

 

 

 

 แบบฟอร์มกำหนดเอง, ระบบตอกบัตรเข้างาน
และป้ายกำกับรายการสั่งซื้อ

 

การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก 

 

User

 

Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และแก้ไข Profile ผู้ใช้งาน

 

 

Leads - การสร้าง lead ใหม่ 

 

 

Leads - เพิ่มบันทึก, ส่งอีเมล, เช็คอิน

 

 

Leads - เลื่อนขั้นตอน lead, ตั้งเวลาการติดตาม, ติดป้ายกำกับ

 

 

มูลค่า Potential

 

 

การออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้และปิดการขาย

 

 

การย้าย lead, ส่งต่อ lead และย้าย pipeline

 

 

Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า และผู้ติดต่อ

 

 

Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ

 

 

Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า และการเปิดการแจ้งเตือนผ่านอีเมล

 

   

 

การจัดการ Segment แบ่งกลุ่มทะเบียนลูกค้าตามเงื่อนไข

 

ตั้งค่าการใช้งาน (User Preferences) สำหรับแจ้งเตือนกิจกรรมใน R-CRM