วิดีโอสอนการใช้งาน R-CRM

 การเริ่มต้นใช้งาน R-CRM

การตั้งค่าการจัดการ Lead

(จัดการ Lead Pipeline , แหล่งที่มาของ Lead , ป้ายกำกับสำหรับ Lead) 

 การตั้งค่าการจัดการ Lead

(กลุ่มผู้รับ Lead , เงื่อนไขการคืน Lead ให้ส่วนกลาง , เปิด/ปิดฟังก์ชั่น)

นำเข้า ส่งออก Lead , นำเข้า ส่งออกทะเบียนลูกค้า , โอนย้าย Lead  

จัดการสินค้า , ป้ายกำกับสำหรับสินค้า , ตั้งค่าภาษี

 

ใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้

 

 

การส่งอีเมล , จัดการเอกสาร , รูปแบบอีเมล

 

 

แบบฟอร์มกำหนดเอง (สร้างและเปิดใช้งานแบบฟอร์มกำหนดเอง)

 

 

ระบบตอกบัตรเข้างาน , การตั้งค่าป้ายกำกับสำหรับรายการสั่งซื้อ

 

 

การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

 

 

 Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และ เปลี่ยน Profile ผู้ใช้งาน

 

 Leads - การนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ , การจัดการข้อมูล , การสร้างป้ายกำกับ

 

 

 Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า และการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ

 

Quotation , Invoice - การออกใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้

 

การส่งอีเมล , การบันทึกข้อมูล และการนัดหมาย

 

Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ และดูยอดขาย

 

 Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า

 

Email Notifications - การตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล และ Chatday

 

 
Approve Quotation - การอนุมัติใบเสนอราคา การจัดการ Segment แบ่งกลุ่มทะเบียนลูกค้าตามเงื่อนไข