เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครใช้งาน RMP ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี 1 User โดยจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ทันที ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่บัญชีของธุรกิจท่านเพื่อให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเกรดแพ็กเกจ หรือซื้อผู้ใช้เพิ่มได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่ออัปเกรดแพ็กเกจหรือซื้อ User เพิ่มเรียบร้อย สามารถคลิกที่เมนู "จัดการผู้ใช้"  โดยสามารถส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่ ค้นหาผู้ใช้ และสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้

 

สามารถเพิ่มผู้ใช้ในระบบได้โดยคลิก "ส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่"

เมื่อมีการเชิญผู้ใช้ใหม่ในระบบ ผู้ดูแลสามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงธุรกิจ, ตั้งผู้ใช้เป็นเจ้าของบัญชี หรือลบผู้ใช้ออกจากระบบได้

 

 


 

ทีม

ในระบบ RMP สามารถสร้างทีมในระบบได้ ซึ่งจะช่วยทำให้เห็นการทำงานของผู้ใช้ในทีม ยอดขายโดยรวมของทีม เป็นต้น โดยสามารถคลิก เพิ่มทีม 

1. ชื่อทีม : กรอกชื่อทีม

2. หัวหน้าทีม : เลือกหัวหน้าทีม (สามารถทีหนัวหน้าทีมได้มากกว่า 1คน) ซึ่งหนัวหน้าทีมสามารถเข้าไปดู Lead , การติดตาม และเข้าไปดูรายงานใน R-Insights ของสมาชิกในทีมได้ 

3. สมาชิก : แสดงผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในทีม 

4. สมาชิกในทีม : แสดงสมาชิกที่อยู่ในทีม 

เมื่อสร้างทีมเรียบร้อยแล้วให้ทำการ บันทึก

 

หมายเหตุ :  1 ผู้ใช้งาน จะสามารถเป็นสมาชิกในทีมได้ 1 ทีมเท่านั้น และหากหัวหน้าทีมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ต้องทำยอดขายจะต้องเพิ่มหัวหน้าทีมเข้าไปในสมาชิกของทีมด้วย