เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้งานเรียบร้อย ในหน้าหลักของระบบ RMP ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขโปรไฟล์, แก้ไขข้อมูลติดต่อ, แก้ไขชื่อผู้ใช้, เปลี่ยนรหัสผ่าน และออกจากระบบได้โดยคลิกสัญลักษณ์โปรไฟล์ ดังรูป