วิดีโอสอนการใช้งาน R-Dynamic

การตั้งค่า

 

การจัดการโฆษณา และภาพรวม

 

 

 

 การเตรียมตัวเชื่อมต่อระบบ R-Dynamic และข้อระวัง

 

 การติดตั้ง R-Widget ในหน้าเว็บไซต์ 

 

 การเตรียม Facebook Business Manager และ Google Ads Account

สำหรับการเชื่อมต่อกับ R-Dynamic

 

สามารถคลิกเปิดอ่าน หรือกดดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

Facebook Business Manager   Google Ads Account