ผู้ดูแลสามารถตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลติดต่อต่าง ๆ ของธุรกิจได้โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่าธุรกิจ" ดังรูป

การเพิ่ม Token 

เมนู "ตั้งค่าธุรกิจ" นอกจากการตั้งค่าข้อมูลธุรกิจและข้อมูลติดต่อ ReadyPlanet Marketing Platform  สามารถเพิ่ม "Token" เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชันภายนอกได้ โดยคลิกที่เมนู Token 

*ทั้งนี้หากท่านต้องการตั้งค่าในส่วนนี้กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการค่ะ