วิดีโอสอนการใช้งาน R-Booking

การตั้งค่าบริการ ( Service )

 

การตั้งค่ารีซอร์ส ( Resource )

 

 

การกำหนดวันหยุดของธุรกิจ และ แบบฟอร์มการจอง

 

การตั้งค่าทั่วไป และ การตั้งค่าวิดเจ็ต

 

   
การตั้งค่ารูปแบบอีเมลล์ และ การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน  การบริหารจัดการรายการจอง และ รายงาน