วิดีโอสอนการใช้งาน R-Widget

การ Login เข้าใช้งานระบบ R-Widget และการดูรายงานสถิติ

 

การตั้งค่า R-Widget (ช่องทาง, การแสดงผล, Cookies รองรับ PDPA)

 

 
การตั้งค่า Promotion Popup และ การเชื่อมต่อ Google Ads