เชื่อมต่อกับ Google Ads (Google Ads Integration)

ตั้งค่าเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ของท่านเพื่อให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลทางสถิติ พร้อมทั้งส่งรายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้การทำโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไปที่เมนู "ตั้งค่า (Settings)" ภายใต้หัวข้อ "เชื่อมต่อกับระบบภายนอก" คลิกเมนู  "Google Ads" ดังรูป

หมายเหตุ : การตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Google Ads จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Smart Ads ก่อน โดยไปที่หน้าหลักของระบบ Readyplanet Marketing Platform คลิกไปที่เมนู "ตั้งค่าธุรกิจ (Business Settings)" และเลือกเปิดใช้งาน "Smart Ads" ดังรูป

 

ามารถตั้งค่าเชื่อมต่อบัญชี Google Ads ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ตั้งค่าบัญชี Google Ads โดยคลิกเริ่มต้น

 

2. Sign in เข้าสู่บัญชี Google Ads ของท่านและคลิกอนุญาตเพื่อยืนยันการเชื่อมบัญชี

 

3. หากเชื่อมต่อสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชี Google Ads และสถานะการเชื่อมต่อ โดยสามารถคลิกแก้ไขบัญชี Google Ads ภายหลังได้ ดังรูป

4. เมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชี Google Ads เรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่า Offline Conversion Mapping เพื่อส่งข้อมูลไปยังบัญชี Google Ads โดยสามารถเลือก Lead Pipeline ที่ต้องการและเลือกการส่งข้อมูลได้ ดังรูป

 

หมายเหตุ 

(1) Standard Pipeline: การส่งข้อมูลไปยัง Google ในแต่ละขั้นตอน ชื่อ Conversion จะแสดงเป็น RCRM-StepX 

X = ลำดับของแต่ละขั้นตอน ดังนั้นชื่อ Conversion ของ Standard Pipeline คือ RCRM-Step1, RCRM-Step2, RCRM-Step3, RCRM-Step4 และสถานะการส่งข้อมูลไปยัง Google เริ่มต้นคือส่งข้อมูล

(2) Custom Pipeline: การส่งข้อมูลไปยัง Google ในแต่ละขั้นตอน ชื่อ Conversion จะแสดงเป็น RCRM(ฺCustomX)-StepY

X = ลำดับ Custom Pipeline ที่ถูกสร้างขึ้นมา

Y = ลำดับของแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่างเช่น RCRM(Custom1)-Step1, RCRM(Custom1)-Step2, RCRM(Custom1)-Step3, … เป็นต้น โดยสถานะการส่งข้อมูลไปยัง Google เริ่มต้นคือไม่ส่งข้อมูล