จัดการ Lead Pipeline

Lead Pipeline คือ กระบวนการของทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า ที่ดำเนินการกับ Leads ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีขั้นตอนในการขาย และการติดตามลูกค้าแตกต่างกัน 

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM เพื่อช่วยให้ทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า สามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น แต่ละธุรกิจสามารถตั้งค่า Lead Pipeline ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานได้ที่เมนู ตั้งค่า (Settings) ในหัวข้อ Lead คลิกไปที่เมนู จัดการ Lead Pipeline 

 

Standard

เป็นขั้นตอนสำหรับ Lead ที่ระบบกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลงรายละเอียดการติดต่อ Lead ตามขั้นตอน จะประกอบด้วย ติดต่อ, ข้อเสนอ, ต่อรอง และปิดการขาย

 สามารถแก้ไขชื่อขั้นตอนสำหรับ Lead ทั้ง 4 ขั้นตอน ให้เป็นข้อความอื่นๆได้ ดังนี้

คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก แก้ไข

 จะปรากฎหน้าต่างแก้ไขชื่อขั้นตอน สามารถปรับเปลี่ยนชื่อขั้นตอนได้ตามที่ต้องการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

การสร้าง Pipeline 

คลิกที่เมนู ตั้งค่าเลือก จัดการ Lead Pipeline คลิก เพิ่ม Pipeline

1. ชื่อ Pipeline 

2. สิทธิ์การใช้งาน Pipeline  สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่เข้าถึง Pipeline ที่สร้างได้ 

หมายเหตุ การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน Pipeline สามารถใช้ได้ในแพ็กเกจ Platinum เป็นต้นไป  

กรณีเลือก กำหนดเอง  

สามารถเลือกผู้ใช้งานหรือทีมที่จะสามารถเข้าถึงการใช้งานของ Pipeline นี้ได้ 

ระบบจะตั้งต้นโดยแสดง 4 ขั้นตอน สามารถกดเพิ่มขั้นตอนได้ด้วยการนำเมาส์ไปชี้ที่ระหว่างขั้นตอนแต่ละขั้นตอนและคลิกเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Step Pipeline ได้ (เพิ่มได้สูงสุด 10 step) ซึ่งสามารถลากสลับตำแหน่งแต่ละ Step ได้ ยกเว้น Step ที่1 และ Step ปิดการขายจะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ 

หลังจากที่ปรับแต่ง Step Pipeline ให้เข้ากับการทำงานของธุรกิจเรียบร้อยแล้วทำการ บันทึก 


ต้องการแก้ไข Pipeline สามารถทำได้ดังนี้ 

ต้องการแก้ไขสิทธิ์การใช้งาน เพื่อเพิ่ม/ลดผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Pipeline ได้สามารถทำได้ดังนี้

ปรับเปลี่ยน เพิ่ม ผู้ใช้ หรือ ทีม ที่สามารถใช้งาน Pipeline และ บันทึก การตั้งค่า

สามารถ ตั้งค่าเป็น Default เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็น Pipeline นั้นเป็น Pipeline เริ่มต้นได้

หมายเหตุ : จำนวน Pipeline ที่เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ท่านใช้งาน

การลบ Step 

1. คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข"

2. คลิก Step ที่ต้องการจะลบ ระบบจะแสดง เครื่องมือ "ลบข้อมูล"

3. จะปรากฎหน้าต่าง ให้ท่านเลือกย้ายรายการ Lead ทั้งหมดในขั้นตอนนี้ไปที่ขั้นตอนอื่นๆ  และ กด ยืนยัน