จัดการ Lead Pipeline

Lead Pipeline คือ กระบวนการของทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า ที่ดำเนินการกับ Leads ตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดการขาย ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีขั้นตอนในการขาย และการติดตามลูกค้าแตกต่างกัน

 

สำหรับธุรกิจที่ใช้งานระบบ R-CRM เพื่อช่วยให้ทีมขาย หรือทีมดูแลลูกค้า สามารถบริหารจัดการ Lead ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น แต่ละธุรกิจสามารถตั้งค่า Lead Pipeline ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานได้ที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings) ในหัวข้อ Lead คลิกไปที่เมนู "จัดการ Lead Pipeline" 

Standard

เป็นขั้นตอนสำหรับ Lead ที่ระบบกำหนดให้เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ลงรายละเอียดการติดต่อ Lead ตามขั้นตอน จะประกอบด้วย ติดต่อ, ข้อเสนอ, ต่อรอง และปิดการขาย

 

สามารถแก้ไขชื่อขั้นตอนสำหรับ Lead ทั้ง 4 ขั้นตอน ให้เป็นข้อความอื่น ๆ ได้ ดังนี้

1. คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข"

2. จะปรากฎหน้าต่าง แก้ไขชื่อขั้นตอน ให้กรอกชื่อขั้นตอนที่ต้องการ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคลิกบันทึก ในหน้าข้อมูลของ Lead แต่ละรายการ ก็จะแสดงชื่อขั้นตอนการติดต่อ Lead ตามที่แก้ไขอัตโนมัติ

 

การสร้าง Pipeline

1. คลิกที่เมนู ตั้งค่า เลือก จัดการ Lead Pipeline คลิก ปุ่ม เพิ่ม Pipeline


2. ระบบจะสร้างขึ้นมาให้ 4 Step ท่านสามารถกดเพิ่ม step ได้ด้วยการนำเมาส์ไปชี้ที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3 และ กด เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Step ได้เลยค่ะ (เพิ่มได้สูงสุด 10 step)

3. สามารถลากสลับตำแหน่งแต่ละ Step  ได้ ยกเว้น Step 1 และ Step ปิดการขายไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ 

4. หลังจากนั้น กรอกชื่อ Pipeline และ กด บันทึก

หมายเหตุ 
จำนวน Pipeline ที่เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจที่ท่านใช้งานค่ะ 

 

การแก้ไข 

1. คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข"

2. จะปรากฎหน้าต่าง แก้ไขชื่อขั้นตอน ให้กรอกชื่อขั้นตอนที่ต้องการ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคลิกบันทึก ในหน้าข้อมูลของ Lead แต่ละรายการ ก็จะแสดงชื่อขั้นตอนการติดต่อ Lead ตามที่แก้ไขอัตโนมัติ

 

หากมีการสร้าง Pipeline เพิ่มท่านสามารถเลือก ได้สลับ Default Pipeline ได้ ค่ะ 

 

การลบ Step 

1. คลิกสัญลักษณ์ (Action Menu) ที่ด้านขวาของขั้นตอนที่ต้องการ จากนั้นคลิก "แก้ไข"

2. คลิก Step ที่ต้องการจะลบ ระบบจะแสดง เครื่องมือ "ลบข้อมูล"

3. จะปรากฎหน้าต่าง ให้ท่านเลือกย้ายรายการ Lead ทั้งหมดในขั้นตอนนี้ไปที่ขั้นตอนอื่นๆ  และ กด ยืนยัน