ตั้งค่าวันหยุดของธุรกิจ

สำหรับธุรกิจบริการที่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพิเศษต่างๆ Admin สามารถตั้งค่าวันหยุดของธุรกิจได้ 

โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถจองบริการได้ในวันหยุดดังกล่าว โดยวิธีการเพิ่มผู้ดูแลระบบมีขั้นตอน ดังนี้

1. สังเกตที่แถบเมนู คลิกปุ่ม "วันหยุดของธุรกิจ" (Business Holiday)

2. คลิกเลือกปุ่ม "+ เพิ่ม" (+ ADD) เพื่อเข้าสู่หน้าวันหยุดของธุรกิจ (Create Business Holiday)

3. คลิกสัญลักษณ์ปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ต้องการ 


4. ใส่รายละเอียดของวันหยุด ถ้าหากต้องการตั้งค่าวันหยุดดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี ให้คลิกเลือก "Repeat Every Year"

5. เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มสร้างวันหยุดธุรกิจ “Create Business Holiday”

6. หากสร้างวันหยุดธุรกิจเรียบร้อยแล้ว แต่มีรายการจองบริการในวันดังกล่าว Admin สามารถยกเลิกรายการได้โดยสังเกตที่เมนูสถานะ (Status) เปลี่ยนสถานะจากยืนยันเป็นยกเลิก