แบบฟอร์มการจอง (ฺBooking Form)

ตั้งค่าแบบฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเมื่อทำรายการจอง คลิกเมนู "แบบฟอร์มการจอง" (Booking Form) โดยสามารถตั้งค่าปุ่มยืนยันการจองและสามารถเพิ่มกล่องรับข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 

ตั้งค่าปุ่มยืนยัน

สามารถตั้งค่าปุ่มยืนยันและข้อความยอมรับนโนบายความเป็นส่วนตัวในหน้าแบบฟอร์มการจองได้ดังนี้

1. ข้อความปุุ่ม (ภาษาไทยและอังกฤษ)

2. ข้อความยอมรับนโนบายความเป็นส่วนตัว : เลือกเปิด/ปิดการใช้งานข้อความยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเลือกเปิดใช้งานในหน้าแบบฟอร์มการจองจะแสดงข้อความด้านล่างปุ่มยืนยัน โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ระบบจะแสดงรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ReadyPlanet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ R-Booking ดังตัวอย่าง

3. กำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเอง : กรณีเลือกเปิดใช้งานข้อความยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและต้องการให้ผู้ใช้งานคลิกลิงก์เพื่อดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของธุรกิจท่าน สามารถเลือกกำหนดลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยตนเองได้ หากต้องการกำหนดเองเลือก "ใช่" จากนั้นใส่ลิงก์ที่ต้องการและคลิกบันทึก

 

ตัวอย่างการคลิกลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

กล่องรับข้อมูล

เบื้องต้นในหน้าแบบฟอร์มการจองของระบบจะมีกล่องรับข้อมูลเริ่มต้น คือ ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล และหมายเหตุ ดังตัวอย่าง โดยหากต้องการให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ท่านสามารถเพิ่มกล่องรับข้อมูลได้โดยคลิก "เพิ่ม" ในหัวข้อกล่องรับข้อมูล

เมื่อคลิกเพิ่มกล่องรับข้อมูลแล้ว สามารถตั้งค่ากล่องรับข้อมูลได้ดังนี้

1. ชื่อ : ใส่ชื่อกล่องรับข้อมูลที่ต้องการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

2. ประเภท : เลือกประเภทกล่องรับข้อมูล โดยสามารถเลือกได้ 2 ประเภท คือ กล่องข้อความและกล่องตัวเลือก

ประเภท "กล่องข้อความ" (Text) สำหรับเพิ่มกล่องรับข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลในรูปแบบข้อความ โดยสามารถใส่ชื่อกล่องรับข้อมูลที่ต้องการและคลิกบันทึก

ประเภท "กล่องตัวเลือก" (Drop-Down) สำหรับสร้างตัวเลือกให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกคำตอบ โดยสามารถใส่ชื่อกล่องรับข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษและเลือกแหล่งข้อมูลของตัวเลือกเป็นแบบ กำหนดตัวเลือกเอง (Custom) หรือ ดึงข้อมูลจาก API  (External API)

กรณีเลือกแบบ กำหนดเอง (Custom) สามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้

  • คีย์ (Key) : ค่าที่ระบบจะเก็บไว้อ้างอิง กรณีส่งผ่าน Webhook (สำหรับบางธุรกิจ) 
  • ชื่อตัวเลือก (Value) : ข้อความที่ต้องการแสดงบนตัวเลือก

กรณีเลือกแบบ ดึงข้อมูลจาก API  (External API) สามารถกำหนด API URL และกำหนด Header (*ถ้ามี) โดยรูปแบบของ Header ต้องเป็นรูปแบบ JSON เท่านั้น และสามารถทดสอบการเชื่อมต่อ API โดยการคลิก “Test API” ดังรูปตัวอย่าง

3. จำเป็นต้องใส่ข้อมูล : เลือกหากต้องการบังคับกรอกข้อมูลในกล่องรับข้อมูลนี้ (หากไม่กรอกข้อมูลจะไม่สามารถยืนยันการจองได้)

เมื่อเพิ่มกล่องรับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไข/ลบ กล่องรับข้อมูลที่เพิ่มไว้ได้ และสามารถดูตัวอย่างการแสดงผลได้ ดังรูป

ตัวอย่างการแสดงผลหน้าแบบฟอร์มการจอง