ตั้งค่ารูปแบบอีเมล

เมื่อผู้จองทำรายการจองบริการ ผู้จองจะได้รับอีเมลแจ้งสถานะการจอง คิวสำรอง (Waiting), รอยืนยัน (Pending),ยืนยัน (Confirm), ยกเลิก (Canceled), แจ้งเตือน (Reminder) ซึ่งรูปแบบอีเมลสามารถตั้งค่าได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. สังเกตที่แถบเมนู คลิกปุ่ม "ตั้งค่าอีเมล" Setting

2. คลิกเลือก "ตั้งค่ารูปแบบอีเมล" (Email Templates) 

3. คลิกเลือกสถานะ ใส่หัวข้อและเนื้อหาอีเมลตามต้องการ และสามารถดึงข้อมูลการจองต่าง ๆ มาแสดงในข้อความได้ เช่น ชื่อผู้จอง, ชื่อบริการที่จอง โดยเลือก +Add ข้อมูลจากกล่อง โค้ดข้อมูลการจอง (Message Code) เมื่อมีการเพิ่มโค้ดข้อมูลการจองในข้อความ ระบบจะแทนที่โค้ดนั้นด้วยข้อมูลการจองจริงของผู้ใช้งาน

4. เมื่อแก้ไขข้อความเรียบร้อยแล้วสามารถคลิก Preview เพื่อดูตัวอย่างก่อนได้ หากต้องการใช้รูปแบบอีเมลที่กำหนดเองคลิกเลือก “Use custom template” และคลิก Update