ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

สำหรับธุรกิจที่มีการตั้งค่าราคาของบริการ ท่านสามารถกำหนดรายละเอียดช่องทางการชำระเงินเพื่อแจ้งผู้จองได้ โดยรายละเอียดช่องทางชำระเงินจะแสดงที่หน้าสรุปการจองที่วิดเจ็ท, อีเมล, SMS และหน้ารายละเอียดการจองสำหรับผู้จอง

วิธีการตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการการจอง คลิกเมนู "ตั้งค่า" (Settings)  > "ช่องทางการชำระเงิน" (Payment Channel)

2. ใส่รายละเอียดช่องทางการชำระเงิน เงื่อนไขการชำระเงิน หมายเหตุ หรือข้อความอื่น ๆ ตามต้องการ โดยสามารถดูตัวอย่างการแสดงผลได้ที่ตัวอย่างหน้าสรุปการจองที่วิดเจ็ทด้านขวามือ เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิก Update

 

เมื่อทำการจองสำเร็จในหน้าสรุปการจองบนวิดเจ็ทผู้จองสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจองและช่องทางการชำระเงินได้ และในหน้าสรุปการจองนี้ระบบจะแสดงลิงก์สำหรับคลิกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจอง ซึ่งลิงก์นี้จะแสดงในอีเมล และ sms ด้วย

*ลิงก์จะหมดอายุ (ไม่สามารถดูข้อมูลได้) หลัง 7 วัน นับจากวันสิ้นสุดการจอง 

ตัวอย่างหน้าสรุปการจองบนวิดเจ็ท และหน้ารายละเอียดการจองสำหรับผู้จอง 

 

ตัวอย่างอีเมล SMS สามารถคลิกลิงก์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการจองได้