การแชทแบบ 1 ต่อ 1 (Chat)

หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชันแชท ผู้ใช้งานจะสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลระบบได้แบบ 1 ต่อ 1 โดยผู้ดูแลระบบสามารถตอบข้อความทั้งหมดได้ผ่านระบบหลังบ้านที่เมนู "ผู้ติดตาม" (Followers) 

 

เมนู "ผู้ติดตาม" (Followers) จะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมด โดยระบบจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ และผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานเพื่อเริ่มต้นการสนทนา โดยในเมนู "ผู้ติดตาม" (Followers) จะแสดงข้อมูลดังนี้

1. จำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด : ผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้งาน Application ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก (Guest User) และ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว (Register User)

2. ข้อมูลของผู้ใช้งาน : หากผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว เมื่อคลิกเพื่อสนทนากับผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรที่ใช้ลงทะเบียน) โดยผู้ดูแลระบบสามารถคลิกเพื่อสร้างบัตรสมาชิก, ให้หรือหัก Point และ Block ผู้ใช้งานได้
(*หมายเหตุ : ผู้ใช้งานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกระบบจะแสดงชื่อเป็น Guest และไม่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบสามารถแนะนำให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การลงทะเบียนสมัครสมาชิก
)

3. ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์ข้อความ เลือก Emoticons หรือ คลิกบวกเพื่อเลือกรูปภาพและส่งได้