การสมัครสมาชิกและยืนยัน (Register & Verify)

เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโมบายล์แอพของธุรกิจท่าน จะสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีแต่จะยังไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชันได้ เช่น คูปอง (Coupon), บัตรสมาชิก (Member Card), คะแนน (Point) เป็นต้น เนื่องจากเป็นฟังก์ชันสำหรับสมาชิกเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจจึงต้องแนะนำให้ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์และสิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้งานโมบายล์แอพได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการสมัครสมาชิกนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกสมัครโดยใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

ตั้งค่าโปรไฟล์บุคคลและการตั้งค่าอื่น ๆ

เมื่อผู้ใช้งานสมัครสมาชิกและยืนยันอีเมลหรือเบอร์โทรเรียบร้อยแล้ว จะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่าการใช้งานได้เพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือน ภาษา เป็นต้น โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้