ฟังก์ชัน โทรติดต่อ (Call) และแผนที่ (Map) สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจและช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดของธุรกิจและติดต่อกับธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

การใส่ข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้

1. ฟังก์ชันโทรติดต่อ (Call) : ใส่เบอร์โทรศัพท์ของธุรกิจที่ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อโทรได้

2. ฟังก์ชันแผนที่ (Map) : หากธุรกิจของท่านมีที่ตั้งและทำการปักหมุดสถานที่ไว้ใน Google Map สามารถนำเลขละติจูด, ลองติจูด จาก Google Map มาใส่ไว้ในส่วนของตำแหน่ง ดังรูป  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อขอเส้นทางมายังที่ตั้งของธุรกิจท่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น