การใช้งานฟังก์ชันคูปองสามารถทำโดยคลิกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) เลือก "คูปอง" (Coupon) จากนั้น คลิก "+เพิ่ม" 

 

เมื่อผู้ดูแลระบบสร้างและประกาศคูปองเพื่อแจ้งผู้ใช้งาน คูปองจะแสดงในฟังก์ชันข่าว โดยผู้ใช้งานสามารถกด "รับคูปอง" และใช้งานคูปองได้ทันที ในกรณีที่ผู้ใช้งานกดรับคูปองแล้วยังไม่ต้องการใช้งานสามารถกดปุ่มยกเลิกด้านล่างได้ โดยคูปองทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฟังก์ชันคูปอง สามารถกดเพื่อใช้งานได้ภายหลัง

ตัวอย่างการกดรับคูปองจากฟังก์ชันข่าวเมื่อมีการประกาศคูปอง

 

หากต้องการใช้งานคูปองสามารถให้ผู้ใช้งานเข้าไปยังฟังก์ชันคูปอง เลือกคูปองที่ต้องการใช้งานและคลิก "ใช้คูปอง" ระบบจะแสดงรายละเอียดคูปอง, รหัสคูปอง, บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด โดยผู้ใช้งานต้องแสดงคูปองกับผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการใช้งานคูปอง

ตัวอย่างการกดใช้คูปอง

การใช้งานคูปอง (Redeem Coupon)

เมื่อผู้ใช้งานกดรับคูปองหรือกดใช้คูปอง ระบบจะแสดงรายละเอียดคูปอง, รหัสคูปอง, บาร์โค้ด และ คิวอาร์โค้ด ดังตัวอย่าง โดยเมื่อผู้ใช้งานแสดงคูปองกับแอดมิน แอดมินต้องทำการ "ใช้งานคูปอง (Redeem Coupon)" เพื่อให้คูปองเปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานแล้วและไม่สามารถนำมาแลกสิทธิ์ซ้ำได้ โดยการใช้งานคูปอง (Redeem Coupon) สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : การใช้งานคูปองโดยแอดมินสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ บาร์โค้ดของคูปอง

วิธีที่ 2 การใช้งานคูปองผ่านระบบหลังบ้าน

แอดมินเข้าสู่ระบบที่ web.shappy.me คลิกเมนู "ฟังก์ชัน" > "คูปอง" จากนั้นคลิก "ใช้" (Redeem) กรอกรหัสคูปองของผู้ใช้งาน โดยสามารถกรอกข้อความอ้างอิงเพิ่มเติม เช่น ชื่อแอดมินที่ดำเนินการ, ชื่อสาขา, รหัสร้านค้าที่ลูกค้าใช้บริการ เป็นต้น หรือหากไม่ต้องการใส่ข้อความอ้างอิงสามารถปล่อยไว้เป็นค่าว่างได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยคลิก "ใช้" ระบบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยคลิกใช้ ดังตัวอย่าง

วิธีที่ 3 : คลิกใช้งานคูปองบนมือถือของผู้ใช้งาน

ประวัติการใช้คูปอง

เมื่อมีผู้ใช้งานกดรับคูปองและใช้งานคูปอง ระบบจะเก็บข้อมูลประวัติการใช้คูปองทั้งหมดไว้ แอดมินสามารถส่งออกข้อมูลประวัติการใช้คูปองเป็นไฟล์ .csv ได้ โดยคลิกคูปองที่ต้องการ เลือกสถานะของคูปอง เลือกช่วงวัน/เวลาที่ต้องการและคลิก "ส่งออก" ดังรูป