การวางโค้ดที่ Sites Google

1. loging เข้าจัดการเว็บไซต์ https://sites.google.com
2. คลิกที่เว็บที่ต้องการวางโค้ด R- Widget


3. ไปที่ ส่วนท้ายของเว็บไซต์ คลิก แก้ไขส่วนท้าย

 


4. เลือกเครื่องมือ ฝัง เลือกแท็ป ฝังโค้ด วางโค้ด R-Widget กด ถัดไป


5. ระบบจะแสดงตัวอย่างมาให้ กด แทรก


6. เมื่อ ไอคอน Widget แสดงที่หน้าเว็บไซต์แล้ว กด เผยแพร่

 

 7. กลับมาที่ ลิงค์การติดตั้ง wigdet code  หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 


 

Trademark Notices

Sites Google เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Google LLC

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง