การวางโค้ดที่เว็บไซต์ Weebly

1. login เข้าเว็บไซต์ คลิก Edit Website


2. คลิกที่ settings (ตั้งค่า)


3. เลือก SEO วางโค้ดที่ช่อง Footer Code และ กด Save หลังจากนั้น กด Publish


4. กลับมาที่ ลิงค์การติดตั้ง wigdet code คลิกตรวจสอบการติดตั้งโค้ด หากแสดงสถานะ ติดตั้งแล้ว คลิก ขั้นตอนถัดไป เพื่อจบขั้นตอนการติดตั้งค่ะ


 

Trademark Notices

Weebly เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Square, Inc.

เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง