เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครใช้งาน ReadyPlanet Marketing Platform ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี 1 User โดยจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ทันที ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่บัญชีของธุรกิจท่านเพื่อให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ท่านสามารถอัปเกรดแพ็กเกจหรือซื้อผู้ใช้เพิ่มได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การซื้อผู้ใช้เพิ่ม

เมื่ออัปเกรดแพ็กเกจหรือซื้อ User เพิ่มเรียบร้อย สามารถคลิกที่เมนู "จัดการผู้ใช้"  โดยสามารถส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่ ค้นหาผู้ใช้ และสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้

เมื่อมีการเชิญผู้ใช้ใหม่ในระบบ ผู้ดูแลจะสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

ตั้งผู้ใช้เป็นเจ้าของบัญชี หรือลบผู้ใช้ออกจากระบบได้