เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครใช้งาน RMP ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี 1 User โดยจะสามารถใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ทันที ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่บัญชีของธุรกิจท่านเพื่อให้สิทธิ์ในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ ในระบบ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออัปเกรดแพ็กเกจ หรือซื้อผู้ใช้เพิ่มได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแพลตฟอร์มและข้อมูลต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่ออัปเกรดแพ็กเกจหรือซื้อ User เพิ่มเรียบร้อย สามารถคลิกที่เมนู "จัดการผู้ใช้"  โดยสามารถส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่ ค้นหาผู้ใช้ และสามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ได้

สามารถเพิ่มผู้ใช้ในระบบได้โดยคลิก "ส่งอีเมลเชิญผู้ใช้ใหม่"

เมื่อมีการเชิญผู้ใช้ใหม่ในระบบ ผู้ดูแลสามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงธุรกิจ, ตั้งผู้ใช้เป็นเจ้าของบัญชี หรือลบผู้ใช้ออกจากระบบได้