การเพิ่มอัลบั้ม

ไปที่เมนู "ฟังก์ชัน" > "คลังภาพ" (Gallery) จากนั้นคลิก "+เพิ่ม" และใส่ชื่ออัลบั้ม คลิกบันทึก ดังรูป

 

 

การอัปโหลดรูปภาพ 

เมื่อเพิ่มอัลบั้มเรียบร้อยแล้วสามารถอัปโหลดรูปภาพได้โดยคลิกเข้าไปยังอัลบั้มและคลิกปุ่ม "รูปภาพ" จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ (*อัปโหลดได้สูงสุดครั้งละ 10 รูปภาพ) เมื่ออัปโหลดเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความ "อัปโหลดรูปภาพสำเร็จ" ดังรูป

 

เมื่ออัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดเรียงลำดับรูปภาพในอัลบั้มได้ตามต้องการโดยการคลิกซ้ายค้างที่รูปและลากสลับตำแหน่งรูปภาพ เมื่อจัดเรียงลำดับรูปภาพเรียบร้อยคลิก "บันทึก" ดังรูป

 

สามารถเพิ่มคำบรรยายรูปภาพเพิ่มเติมได้โดยคลิกสัญลักษณ์แก้ไขและใส่คำบรรยาย จากนั้นคลิก "บันทึก" ดังรูป


 

การเปิดใช้งาน "สร้างอัลบั้มและอัปโหลดรูปภาพโดยผู้ติดตาม"

(*เฉพาะแพ็กเกจ Shappy Enterprise)