การเพิ่มโฟลเดอร์ 

ไปที่เมนู "ฟังก์ชัน" > "เอกสาร" (Document) จากนั้นคลิก "+เพิ่ม" และใส่ชื่อโฟลเดอร์ คลิกบันทึก ดังรูป

 

การอัปโหลดเอกสาร

เมื่อเพิ่มโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วสามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารได้โดยคลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์และคลิกปุ่ม "+อัปโหลด" จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ (*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB) และใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้แสดง คลิกอัปโหลด โดยเมื่ออัปโหลดเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความ "อัปโหลดไฟล์สำเร็จ" ดังรูป