คัดลอกข้อมูลจากตัวอย่างไฟล์ของระบบและเตรียมไฟล์ข้อมูล (.xls, .xlsx) ตัวอย่างการเตรียมไฟล์ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * กำกับ จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

ส่วนที่ 2 : Image Name สามารถใส่ชื่อไฟล์รูปภาพของข้อมูล (ชื่อรูปภาพที่ท่านใส่ไว้ต้องตรงกับชื่อรูปภาพที่จะใช้อัปโหลด) และ Order สามารถใส่ลำดับของข้อมูลติดต่อได้ตามต้องการ (หากไม่ใส่ข้อมูลในส่วนนี้ระบบจะเรียงลำดับตามตัวอักษร)