สามารถตั้งค่าและเพิ่มกำหนดการได้ดังนี้

1. คลิกเมนู "ฟังก์ชัน (Micro Function)"

2. คลิกเลือกฟังก์ชัน "ปฏิทิน (Calendar)"

3. เลือกรูปแบบการแสดงผลของปฏิทินได้ 2 แบบ คือ แบบกำหนดการ (Agenda View) และ แบบปฏิทิน (Calendar View)

4. คลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อมูลกำหนดการและรายละเอียดต่าง ๆ