ฟังก์ชันบทความเป็นฟังก์ชันสำหรับดึงบทความที่ใส่ไว้ในระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของเรดดี้แพลนเน็ต ดังนั้นท่านสามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อเพิ่มบทความโดยไปที่ readyplanet.com และคลิกเข้าสู่ระบบเว็บไซต์

 

เมื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วสามารถเพิ่มบทความได้โดยการคลิก "เพิ่มเมนู" โดยสามารถดูรายละเอียดการใช้งานระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปและการเพิ่มบทความได้ที่ คู่มือการเพิ่มเมนูบทความ

 

เมื่อเพิ่มบทความเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเข้าสู่ระบบบริหารจัดการแอพ คลิกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) เลือกฟังก์ชัน "บทความ" (Article) จากนั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่านของเว็บไซต์ที่ใส่บทความไว้และคลิก Login