เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันคะแนนได้โดยคลิกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) เลือก "คะแนน" (Point) สามารถบริหารจัดการคะแนนโดยให้/หักคะแนนรายคน หรือนำเข้าไฟล์ทีละหลายรายการ รวมถึงสามารถดูประวัติการทำรายการทั้งหมดได้