คลิกเมนู "ตั้งค่าแชนแนล" (Channel Settings) เป็นส่วนสำหรับการตั้งค่าข้อมูลทั่วไป, ช่องทางการติดต่อ, การส่งออกข้อมูลผู้ใช้ 


1. ข้อมูลแชนแนล (Channel Info)

รายละเอียดและช่องทางการติดต่อซึ่งแสดงผลที่ฟังก์ชันข้อมูล (Info) เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดและช่องทางการติดต่อได้ สามารถใส่รูป LOGO/Banner, ใส่ชื่อและรายละเอียดช่องทางการติดต่อ เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยคลิกบันทึก

2. ฟังก์ชัน (Function)

การตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเปิดเข้าแอพ, การตั้งค่าข้อความทักทายที่จะแสดงในฟังก์ชันแชทเมื่อผู้ใช้งานเข้าแอพครั้งแรก และการตั้งค่าข้อความตอบลับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานทักแชทเข้ามา

3. ส่งออกข้อมูลผู้ติดตาม (Export Follwer Data)

สามารถส่งออกข้อมูลของผู้ติดตามทั้งหมดที่สมัครสมาชิกได้โดยการคลิกปุ่ม “ส่งออก” ระบบจะสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ จากนั้นคลิก “ดาวน์โหลด” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล

4. ผู้ติดตามที่ถูกบล็อก (Blocked Follower)

แสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่ถูกบล็อกโดยแอดมิน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานแอพด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรที่ถูกบล็อกได้ โดยสามารถคลิก "ปลดบล็อก" เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้

 

*หมายเหตุ : การบล็อกผู้ติดตามสามารถทำได้โดยคลิกเมนู "ผู้ติดตาม" (Followers) และคลิก "บล็อก" (Block) ดังรูป 

5. Shappy ลิงก์และแบนเนอร์ (Shappy Link & Banner)

ตั้งค่าลิงก์และแบนเนอร์สำหรับนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอพ 

  • Shappy ลิงก์ : เมื่อผู้ใช้งานคลิกเข้า Link นี้ ระบบจะแสดง landing page ข้อมูลสำหรับการดาวน์โหลดแอพ


  • แบนเนอร์ (Banner) : ตั้งค่าแบนเนอร์สำหรับติดตั้งบนเว็บไซต์ โดยสามารถปรับแต่งข้อความที่แสดงและปรับแต่งการกระทำเมื่อผู้ใช้งานคลิกแบนเนอร์ได้