ส่วนสำหรับการดูข้อมูลสถานะการใช้งานแอป ตั้งค่าแบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้งาน การเพิ่มแอดมิน และการตั้งค่าอื่น ๆ โดยเมื่อคลิกเมนู "ตั้งค่าแอป" (App Settings) จะแสดงเมนูย่อยต่าง ๆ สำหรับตั้งค่า

1. สถานะแอป (App Status)

แสดงข้อมูลจำนวนโควต้าที่ใช้งานได้ (แตกต่างกันตามแพ็กเกจ) และสถานะการใช้งานปัจจุบันของแอป ดังนี้

 • แชนแนล (Channels) : จำนวนแชนแนลที่ใช้งาน
 • จำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered Users) : จำนวนผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานภายในแอป
 • จำนวน OTP SMS : จำนวน OTP SMS ที่ใช้ไป โดย OTP SMS จะถูกใช้งานเมื่อมีผู้ใช้งานสมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทร
 • แอดมิน (Admins) : จำนวนแอดมินที่เพิ่มไว้


 

2. แอดมิน (Admins)

สามารถเพิ่มแอดมินเพื่อบริหารจัดการแอปได้โดยคลิกเลือกแชนแนลที่ต้องการเพิ่มแอดมิน (กรณีมีมากกว่า 1 แชนแนล) จากนั้นกรอกอีเมลของผู้ใช้งานที่ต้องการให้เป็นแอดมินและคลิก "เพิ่ม" (*อีเมลที่สามารถเพิ่มเป็นแอดมินได้ต้องดำเนินการสมัครสมาชิกภายในแอปด้วยอีเมลและยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การสมัครสมาชิกและยืนยันข้อมูลหรือหากต้องการลบแอดมินสามารถคลิกลบได้ดังดังรูป


 

3. แบบฟอร์มผู้ใช้ (User Form)

ส่วนสำหรับการตั้งค่าแบบฟอร์มสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งาน


เมื่อคลิกเข้ามายังเมนูแบบฟอร์มผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟอร์มสมาชิกและแบบฟอร์มข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งานได้ดังนี้

 • ฟอร์มสมัครสมาชิก (Register Form) : ตั้งค่าฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกของผู้ใช้งาน
  (1) สามารถคลิกเพื่อแก้ไขชื่อฟิลด์ "ชื่อผู้ใช้งาน" (Display Name) ของระบบ
  (2) สามารถเลือกรหัสประเทศเริ่มต้นสำหรับการเลือกสมัครสมาชิกด้วยเบอร์
  (3) สามารถตั้งค่าชื่อผู้ใช้เริ่มต้นสำหรับการสมัครสมาชิกได้

  

 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Info) : ตั้งค่าฟอร์มสำหรับข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งาน 
  (1) สามารถคลิกเพื่อแก้ไขฟิลด์ของระบบได้ 
  (2) สามารถคลิกเพื่อแก้ไขฟิลด์sหรือลบฟิลด์ของระบบได้
  (3) สามารถคลิก "+เพิ่มฟิลด์ข้อมูล" (+Add field) เพื่อเพิ่มฟิลด์อื่น ๆ ที่ต้องการได้

 

(1) เลือกประเภทฟิลด์ที่ต้องการใช้งาน

(2) ใส่ชื่อฟิลด์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีเลือกฟิลด์ประเภทตัวเลือกสามารถเพิ่มตัวเลือกได้ตามต้องการ

(3) ในแต่ละฟิลด์สามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้

 • บังคับกรอก (Required) : บังคับต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้
 • แสดงในหน้าสมัครสมาชิก (Show on register page) : แสดงฟิลด์นี้ในหน้าสมัครสมาชิกครั้งแรก
 • ไม่แสดงให้ผู้ใช้เห็น (Hidden) : ฟิลด์นี้จะถูกซ่อนจากข้อมูลติดต่อแต่จะแสดงข้อมูลที่ระบบหลังบ้านสำหรับแอดมินเท่านั้น
 • ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข (Uneditable) : เมื่อกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้แล้วไม่สามารถแก้ไขได้

(4) สามารถดูตัวอย่างการแสดงผลได้ เมื่อใส่ข้อมูลและตั้งค่าเรียบร้อยคลิก "บันทึก"

5. ทั่วไป (General)

สามารถกำหนด "ค่าเริ่มต้นรหัสประเทศ"  (Default Country Code) ของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรศัพท์เป็นรหัสของประเทศที่ต้องการได้