ส่วนสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน การตั้งค่าระบบบัตรสมาชิก การนำเข้าข้อมูลผู้ใช้งานและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคลิกเมนู "ตั้งค่าผู้ใช้งานแอป" (User Settings)  จะแสดงเมนูย่อยต่าง ๆ ดังรูป

1. ผู้ใช้ทั้งหมด (All Users)

แสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกแล้ว โดยแอดมินสามารถบริหารจัดการได้ดังนี้

(1) สามารถค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานจากชื่อ, อีเมลหรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครสมาชิกได้

(2) ในกรณีที่ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกแต่ยังไม่ดำเนินการยืนยันตัวตน (คลิกลิงก์ที่อีเมลหรือกรอก OTP SMS) แอดมินสามารถคลิก “ยืนยันตัวตน” (Verify)  ให้ผู้ใช้งานได้ โดยผู้ใช้งานที่ทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีเขียวดังรูป

 (3) สามารถคลิกเพื่อบริหารจัดการผู้ใช้ได้ดังนี้

  • สร้างบัตรสมาชิก (Create Member Card) : สำหรับแอปที่เปิดใช้งานระบบบัตรสมาชิกไว้ สามารถคลิกเพื่อสร้างบัตรสมาชิกได้
  • แก้ไขข้อมูลติดต่อ (Edit Contact Info) : สามารถคลิกเพื่อแก้ไขข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งานได้
  • บล็อก (Block) : การบล็อกทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้อีเมลหรือเบอร์โทรที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้เข้าสู่ระบบได้และไม่สามารถใช้อีเมลหรือเบอร์โทรเดิมลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ได้
  • ลบ (Delete) : การลบทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้อีเมลหรือเบอร์โทรที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้เข้าสู่ระบบได้ แต่สามารถใช้อีเมลหรือเบอร์โทรเดิมลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ได้

 

2. บล็อก (ฺBlock)

สามารถนำเข้าข้อมูลผู้ใช้งาน (อีเมลหรือเบอร์โทร) ที่ต้องการบล็อกได้ โดยเตรียมข้อมูลในไฟล์ Excel (.xls, .xlsx) ตามไฟล์ตัวอย่างของระบบโดยคลิก "ตัวอย่าง" (Example) และคลิก "ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง" (Download Example File) 

 

หากมีการบล็อกผู้ใช้งานระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้งานที่ถูกบล็อกดังรูป โดยสามารถคลิก "ปลดบล็อก" (Unblock) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานใหม่ได้

 

3. บัตรสมาชิก (Member Card)

สามารถเปิดใช้งานระบบบัตรสมาชิกเพื่อสร้างบัตรสมาชิกให้ผู้ใช้งาน ดูรายละเอียดการตั้งค่าและการใช้งานได้ที่ ระบบบัตรสมาชิก

 

4. นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ (Import User Data)

สามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งาน "เข้าสู่ระบบ" และเข้าใช้งานแอปได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกด้วยตนเอง สามารถนำเข้าข้อมูลได้ 2 แบบ คือ
(1) นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ (Users Data) : นำเข้าข้อมูล Username, Password และข้อมูลของผู้ใช้สำหรับเข้าใช้งานแอป
(2) นำเข้าข้อมูลผู้ใช้พร้อมข้อมูลบัตรสมาชิก (Import with member card) : นำเข้าข้อมูล Username, Password, ข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลบัตรสมาชิก (สำหรับแอปที่เปิดใช้งานบัตรสมาชิก) โดยผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและมีบัตรสมาชิกทันที