สามารถเปิดใช้งานระบบบัตรสมาชิกได้โดยคลิกที่เมนู "ตั้งค่าผู้ใช้งานแอป" (User Settings) และเลือกเมนู "บัตรสมาชิก" (Member Card) จากนั้นคลิกเลือกเปิดใช้งาน ดังรูป