วีดีโอสอนการใช้งาน R-Shop

การจัดการรายการ

 

การจัดการสินค้า และ Product Variants

 

การตั้งค่าระบบ Shop (1)

 

การตั้งค่าระบบ Shop (2)

 

 
การดึงหมวดหมู่สินค้ามาแสดงผลหน้าเว็บไซต์