วิดีโอสอนการใช้งาน R-Widget

การ Login เข้าใช้งานระบบ R-Widget และ Chatday การดูรายงานสถิติ

 

การตั้งค่า Widget

 

 
แนะนำการใช้งาน Promotion Popup และ การเชื่อมต่อ Google Ads