วีดีโอสอนการใช้งาน R-CRM

 การเริ่มต้นใช้งาน

 

การตั้งค่าธุรกิจ และข้อมูลการใช้งาน 

 

 จัดการผู้ใช้ของระบบ , จัดการทีม , กลุ่มผู้รับข้อมูล

 

กำหนดแหล่งที่มาสำหรับ Lead และขั้นตอนสำหรับ Lead 

 

จัดการเอกสาร จัดการสินค้า 

 

ป้ายกำกับสำหรับ Lead , รายการสั่งซือ , สินค้า และผู้ดูแล 

 

 รูปแบบอีเมล และแบบฟอร์มกำหนดเอง

 

 นำเข้า ส่งออก Lead , นำเข้า ส่งออกทะเบียนลูกค้า , โอนย้าย Lead

 

 รายงานและสถิติ

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ , Google Ads , Facebook 

 

 Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และ เปลี่ยน Profile ผู้ใช้งาน

 

 Leads - การนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ และการจัดการข้อมูล

 

 Contacts - การจัดการ และเลือกดูข้อมูลผู้ติดต่อ

 

 Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า , เปลี่ยนสถานะ , แก้ไขข้อมูล

 

 Quotation , Invoice - การออกใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้

 

 การบันทึกข้อมูล , การส่งอีเมล และการนัดหมาย

 

 Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ และดูยอดขาย

 

 Report and Stats - การดูข้อมูลสถิติในแต่ละช่วงเวลา

 

 Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า

 

 Email Notifications - การตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล