การเพิ่มลิงก์ (Add New Link)

สามารถสร้างไอคอนใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกแล้วเปิดไปยัง URL อื่น ๆ ได้ เช่น Blog, YouTube Channel หรือหน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ต้องการ โดยคลิกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) และคลิก "+เพิ่ม" (+ Add) จากนั้นเลือกประเภทเป็น ลิงก์ (Link)


การเพิ่มคอนเทนต์ (Add Content)

สามารถสร้างไอคอนใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกแล้วเปิดไปยังเนื้อหาอื่น ๆ ที่ต้องการได้ เช่น วิธีชำระเงิน, เงื่อนไขการใช้บริการ เป็นต้น โดยคลิกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) และคลิก "+เพิ่ม" (+ Add) จากนั้นเลือกประเภทเป็น คอนเทนต์ (Content)

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ใช้แพ็กเกจ L Plus สามารถเพิ่มลิงก์และคอนเทนต์ได้ที่ การออกแบบแมกกาซีน (Magazine Design)