การคัดลอกลิงก์ (Get Link)

สามารถคัดลอกลิงก์ของฟังก์ชันที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ภายในแอพได้ เช่น คัดลอกลิงก์ของฟังก์ชันคลังภาพและวางลิงก์ในเนื้อหาข่าวสารเพื่อส่งแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานคลิกดูข่าวจะสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่อเปิดเข้าไปยังฟังก์ชันคลังภาพได้โดยตรง เป็นต้น สามารถคัดลอกลิงก์ได้โดยคลิกที่เมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) และคลิก "คัดลอกลิงก์" (Get Link) จากนั้นคลิกเลือกฟังก์ชันที่ต้องการและคลิกคัดลอกลิงก์ ดังตัวอย่าง