วีดีโอสอนการใช้งาน Chatday

 
การ  Login เข้าใช้งานระบบ และ แนะนำแดชบอร์ด 

  แนะนำการตั้งค่าข้อความทักทาย ,ทีมต้อนรับและส่งต่อห้องแชท ,

ระบบแจ้งเตือน ,Chatday ลิงค์, Chatday API 

   
 แนะนำการ Chat และการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า