วีดีโอสอนการใช้งาน Chatday

 

 การ  Login เข้าใช้งานระบบ และ แนะนำแดชบอร์ด

 

แนะนำการตั้งค่า

 

    

 แนะนำการ Chat และการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า