แนะนำ Content Lists

 


      

 

 

Tips & Tricks

การใส่ข้อมูลในตารางและการตั้งค่าการแสดงให้พอดีกับทุกๆ หน้าจอ
รับชมวิดีโอ                     6:17 นาที

การจัดการตัวอักษร ปรับขนาด หรือเปลี่ยนสี ด้วยการใช้ Source code
รับชมวิดีโอ                     4:34 นาที 

วิธีสมัครและติดตั้ง Google Analytics ในระบบ R-Web
รับชมวิดีโอ                     5:14 นาที 

การวาง Icon Line Facebook IG ในพื้นที่ Footer link 
รับชมวิดีโอ                     6:15 นาที


 

R-Web

Part 1 : ความรู้พื้นฐานก่อนการสร้างเว็บไซต์
รับชมวิดีโอ                     2:03 นาที

Part 2 : องค์ประกอบที่ดีของเว็บไซต์
รับชมวิดีโอ                     2:45 นาที

Part 3 : การ Login Website
รับชมวิดีโอ                     4:33 นาที   

Part 4 : คำแนะนำพื้นฐานของระบบ R-Web
รับชมวิดีโอ                     5:05 นาที

Part 5 : การจัดการ Theme ของเว็บไซต์
รับชมวิดีโอ                     4:49 นาที

Part 6 : การจัดการเมนูประเภทต่างๆ
รับชมวิดีโอ                     4:25 นาที

Part 7 : เมนูบทความ
รับชมวิดีโอ                     7:49 นาที

Part 8 : เมนู Landing Page
รับชมวิดีโอ                     7:31 นาที

Part 9 : เมนูลิงก์ , เมนูข้อความ
รับชมวิดีโอ                     5:25 นาที

Part 10 : เมนู Tag
รับชมวิดีโอ                     6:57 นาที

Part 11 : เมนูสมาชิก
รับชมวิดีโอ                     7:39 นาที

Part 12 : เมนูหมวดหมู่สินค้า
รับชมวิดีโอ                     4:21 นาที

Part 13 : การสร้างเมนูย่อยระดับที่ 2 และ 3
รับชมวิดีโอ                     5:52 นาที

Part 14 : การจัดเรียงตำแหน่งเมนูและจัดเก็บข้อมูลในคลังเนื้อหา
รับชมวิดีโอ                     4:18 นาที

Part 15 : Smart Section และ Section กลุ่มบทความ
รับชมวิดีโอ                     7:14 นาที

Part 16 : Section Slideshow และ Section อัลบั้มรูป
รับชมวิดีโอ                     7:55 นาที

Part 17 : Section Text และ Section Attachments
รับชมวิดีโอ                     5:01 นาที

Part 18 : Section HTML และ Section Social Button
รับชมวิดีโอ                     4:55 นาที

Part 19 : Section แบบฟอร์ม
รับชมวิดีโอ                     11:18 นาที

Part 20 : Section รายการที่เกี่ยวข้อง และ Section รายการย่อยภายใต้หัวข้อนี้
รับชมวิดีโอ                     3:13 นาที

Part 21 : การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์
รับชมวิดีโอ                     6:29 นาที

Part 22 : การตั้งค่า SEO
รับชมวิดีโอ                     7:12 นาที

Part 23 : วิธีการ Login RMP (ReadyPlanet Marketing Platform)
รับชมวิดีโอ                     7:42 นาที 

Part 24 : แนะนำการตั้งค่าอีเมลล์สำหรับแจ้งเตือนในระบบ R-Web
รับชมวิดีโอ                     2:50 นาที 
Part 25 : แนะนำการจัดการเว็บภาษาที่ 2 และ 3
รับชมวิดีโอ                     5:19 นาที
Part 26 : แนะนำการวางโค้ด Youtube ในเว็บไซต์ 
รับชมวิดีโอ                     7:40 นาทีR-Shop

Part 1 : ระบบ Shop เมนูการใช้งาน การส่งออกข้อมูล จัดการรายการสั่งซื้อ
รับชมวิดีโอ                     13:04 นาที
Part 2 : ระบบ Shop สินค้า และ Product Variants
รับชมวิดีโอ                     7:35 นาที
Part 3 : ระบบ Shop กับการตั้งค่าสกุลเงิน ค่าขนส่ง ชำระเงิน
รับชมวิดีโอ                     9:00 นาที
Part 4 : ระบบ Shop กับการตั้งค่าข้อความในตะกร้า อีเมลล์ร้านค้า แบบฟอร์มและการจัดเรียง
รับชมวิดีโอ                     5:32 นาที 
Part 5 : การดึงหมวดหมู่สินค้ามาแสดงผลหน้าเว็บไซต์

รับชมวิดีโอ                     3:20 นาที 
Part 6 : การเชื่อมต่อกับ PointSpot
รับชมวิดีโอ                     7:42 นาที


 

R-Widget

Part 1 : การ Login เข้าใช้งานระบบ R Widget และ Chatday การดูรายงานสถิติ
รับชมวิดีโอ                     6:50 นาที 

Part 2 : การตั้งค่า Widget 
รับชมวิดีโอ                     9:32 นาที 

Part 3 : Promotion Popup และการเชื่อมต่อ Google Ads
รับชมวิดีโอ                     7:24 นาที


 

Chatday

Part 1 : การ Login เข้าใช้งานระบบ Chatday และ แนะนำแดชบอร์ด
รับชมวิดีโอ                     6:10 นาที 

Part 2 : แนะนำการตั้งค่า (ข้อความทักทาย, ทีมต้อนรับและการส่งต่อห้องแชท, ระบบแจ้งเตือน, Chatday ลิงก์, จัดเก็บห้องแชท และบล็อกผู้สนทนา) 
รับชมวิดีโอ                     9:19 นาที 

Part 3 : แนะนำการแชทและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า
รับชมวิดีโอ                     9:50 นาที


 

R-CRM

Part 1 : (For Admin) การเริ่มต้นใช้งานระบบ R-CRM (RMP)
รับชมวิดีโอ                     2:46 นาที

Part 2 : (For Admin) การตั้งค่าการจัดการ Lead (ขั้นตอนสำหรับ Lead , แหล่งที่มาของ Lead , ป้ายกำกับสำหรับ Lead)
รับชมวิดีโอ                     5:45 นาที
Part 3 : ( For Admin) การตั้งค่าการจัดการ Lead (กลุ่มผู้รับ Lead , เงื่อนไขการคืน Lead ไปให้ส่วนกลาง , การเปิด/ปิดฟังก์ชั่น)
รับชมวิดีโอ                     5:14 นาที
Part 4 : (For Admin) นำเข้า ส่งออก Lead , นำเข้า ส่งออกทะเบียนลูกค้า , โอนย้าย Lead
รับชมวิดีโอ                     6:02 นาที

Part 5 : (For Admin) จัดการสินค้า , ป้ายกำกับสำหรับสินค้า , ตั้งค่าภาษี
รับชมวิดีโอ                     3:57 นาที
Part 6 : (For Admin) ใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้ (เลขที่เอกสาร , ข้อความแนบท้าย , เปิด/ปิดฟังก์ชั่น , รายการใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้)

รับชมวิดีโอ                     3:39 นาที
Part 7 : (For Admin) การส่งอีเมล , จัดการเอกสาร , รูปแบบอีเมล

รับชมวิดีโอ                     4:45 นาที
Part 8 : (For Admin) แบบฟอร์มกำหนดเอง (สร้างและเปิดใช้งานแบบฟอร์มกำหนดเอง)

รับชมวิดีโอ                     5:27 นาที
Part 9 : (For Admin) ระบบตอกบัตรเข้างาน , การตั้งค่าป้ายกำกับสำหรับรายการสั่งซื้อ

รับชมวิดีโอ                     5:03 นาที
Part 10 : (For Admin) การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

รับชมวิดีโอ                     8:00 นาที
Part 11 : Profile - การเริ่มต้นใช้งานระบบ และ เปลี่ยน Profile ผู้ใช้งาน

รับชมวิดีโอ                     4:49 นาที
Part 12 : Leads - การนำเข้าข้อมูลผู้สนใจ , การจัดการข้อมูล , การสร้างป้ายกำกับ

รับชมวิดีโอ                     8:12 นาที
Part 13 : Accounts - การจัดการข้อมูลทะเบียนลูกค้า และการจัดการข้อมูลผู้ติดต่อ

รับชมวิดีโอ                     4:10 นาที
Part 14 : Quotation , Invoice - การออกใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้

รับชมวิดีโอ                     3:58 นาที
Part 15 : การส่งอีเมล , การบันทึกข้อมูล และการนัดหมาย

รับชมวิดีโอ                     4:59 นาที
Part 16 : Order Management - การจัดการรายการสั่งซื้อ ดูยอดสั่งซื้อ และดูยอดขาย

รับชมวิดีโอ                     8:23 นาที 
Part 17 : Universal Search - การค้นหาข้อมูลลูกค้า

รับชมวิดีโอ                     5:06 นาที 
Part 18 : Email Notifications - การตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านอีเมล และ Chatday
รับชมวิดีโอ                     3:32 นาที 


 

R-Insights

Part 1 : การใช้งานระบบ R-Insights 
รับชมวิดีโอ                     3:35 นาที


 

R-Dynamic

Part 1 : การตั้งค่า
รับชมวิดีโอ                     8:40 นาที 

Part 2 : การจัดการโฆษณา และภาพรวม
รับชมวิดีโอ                     11:31 นาที 

Part 3 : การเตรียมตัวเชื่อมต่อระบบ R-Dynamic และข้อควรระวัง
รับชมวิดีโอ                     8:49 นาที

Part 4 : การติดตั้ง R-Widget ในหน้าเว็บไซต์ 
รับชมวิดีโอ                     5:47 นาที


 

R-Booking

Part 1 : การตั้งค่าบริการ (Service)
รับชมวิดีโอ                    8:07 นาที

Part 2 : การตั้งค่ารีซอร์ส (Resource)
รับชมวิดีโอ                    11:26 นาที

Part 3 : การกำหนดวันหยุดของธุรกิจ และแบบฟอร์มการจอง
รับชมวิดีโอ                    6:53 นาที

Part 4 : การตั้งค่าทั่วไป , ตั้งค่าวิดเจ็ต
รับชมวิดีโอ                    9:56 นาที 

Part 5 : การตั้งค่ารูปแบบอีเมล , ช่องทางการชำระเงิน
รับชมวิดีโอ                    5:02 นาที 

Part 6 : การบริหารจัดการรายการจอง และรายงาน
รับชมวิดีโอ                    8:01 นาที


 

ReadyPlanet Marketing Platform 

Part 1 : การ Login เข้าใช้งาน และการแก้ไขโปรไฟล์
รับชมวิดีโอ                    4:31 นาที
Part 2 : หน้าหลัก RMP และแพ็คเกจบริการ RMP 
รับชมวิดีโอ                    6:41 นาที
Part 3 : การจัดกรผู้ใช้และทีม, การตั้งค่าธุรกิจ และคู่มือการใช้งาน RMP 
รับชมวิดีโอ                    4:46 นาที
Part 4 : การใช้งานระบบ R-Web, R-Shop, R-Widget และ Chatday  
รับชมวิดีโอ                    8:19 นาที
Part 5 : จำลองเป็นลูกค้าใช้งานแต่ละแพลตฟอร์ม, Admin ใช้งานระบบ R-CRM และ R-Insights 
รับชมวิดีโอ                    9:09 นาที