ตั้งค่าการแสดงผล

สามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ได้โดยคลิกที่เมนู "การแสดงผล"  (Appearance) 

 

ตั้งค่าปุ่มหลัก

คลิกเลือกแถบ "ปุ่มหลัก" เพื่อตั้งค่าการแสดงผลปุ่มหลักของวิดเจ็ตได้ดังนี้

1. ข้อความ : ข้อความแสดงบนปุ่มหลัก

2. แสดงการเคลื่อนไหวของปุ่ม : สามารถเลือกใช้งานแสดงการเคลื่อนไหวของปุ่มได้ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ปุ่มหลักของวิดเจ็ตจะมีการเคลื่อนไหว ดังตัวอย่าง

3. รูปแบบของวิดเจ็ต : สามารถเลือกรูปแบบของวิดเจ็ตได้ 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิม (Classic) และ แบบสมัยใหม่ (Modern)

4. ตั้งค่าเพิ่มเติม : สามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อตกแต่งสีในส่วนต่าง ๆ ของวิดเจ็ตได้

กรณีเลือกรูปแบบดั้งเดิม : ามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมและเลือกสีของปุ่ม, สีพื้นหลังของกล่องข้อความและสีข้อความได้ ดังรูป 

กรณีเลือกรูปแบบสมัยใหม่ : สามารถเลือกตั้งค่าเพิ่มเติมและเลือกสีของปุ่ม, สีพื้นหลังของกล่องข้อความ, สีข้อความ และสามารถเลือกใช้งานพื้นหลังเบลอและเงาของวิดเจ็ตได้ ดังรูป

 


ตั้งค่าการแสดงผลวิดเจ็ต

เมื่อตั้งค่าปุ่มหลักเรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตบนเว็บไซต์ได้โดยคลิก "การแสดงผลวิดเจ็ต" 

สามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดเจ็ตบนหน้าเว็บไซต์ได้ 2 ส่วน คือ การตั้งค่าตำแหน่งและระยะห่าง และการตั้งค่าเพิ่มเติม โดยสามารถเลือก "ซ่อน Widget" หากไม่ต้องการให้แสดงวิดเจ็ตบนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงสามารถเลือกภาษาของ Widget ได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกและสามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ ดังตัวอย่าง