การตั้งค่าคุกกี้ (Cookie consent banner)

Cookie Consent Banner คือ ประกาศเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเว็บไซต์ โดยจะแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าเว็บไซต์ครั้งแรก โดยสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกเมนู "คุกกี้" (Cookie Consent Banner)

หากต้องการใช้งาน ให้คลิกเลือกเปิด Cookie Consent Banner จากนั้นสามารถเลือกรูปแบบและกำหนดตำแหน่งการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยคลิก "บันทึก" โดยสามารถคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ ดังตัวอย่าง 

นอกจากนี้ สามารถเลือกกำหนดข้อความและสีของข้อความเองได้ โดยสามารถใส่ข้อความ กำหนดสีข้อความและสีพื้นหลังของแบนเนอร์และปุ่มปิดได้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยคลิก "บันทึก" และคลิกเพื่อดูตัวอย่างการแสดงผลได้ 


การรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม (Form Submission)

สามารถตั้งค่าการรับข้อมูลจากแบบฟอร์มบนวิดเจ็ตเพิ่มเติมได้ โดยคลิกเมนู "การรับข้อมูลจากแบบฟอร์ม" (Form Submission)

สามารถตั้งค่าการรับข้อมูลจากแบบฟอร์มผ่าน R-Widget โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบ R-CRM โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. ประเภทของผู้รับ :  เลือกประเภทของผู้รับในระบบ R-CRM โดยสามารถเลือกผู้ใช้หรือเลือกกลุ่มผู้รับ Lead ตามที่สร้างไว้ได้

2. ส่งอีเมลไปยังอีเมลนี้ด้วย : สามารถเพิ่มอีเมลที่ต้องการรับข้อมูล เมื่อมีผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มได้

3. เก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ : หากเลือกเปิดใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มบนวิดเจ็ต ระบบจะเก็บข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (หากผู้ใช้งานอนุญาตให้เก็บข้อมูล) โดยแสดงพิกัดบนแผนที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ต่อได้