เชื่อมต่อกับ Google Ads

สามารถเชื่อมต่อ R-Widget กับบัญชี Google Ads ของธุรกิจท่าน เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน (การกรอกแบบฟอร์ม, การคลิกโทร, การคลิก LINE, และการคลิก Facebook) และรวบรวมส่งเป็นข้อมูล Offline Conversions กลับไปยังบัญชีโฆษณา Google Ads ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำ Smart Bidding ต่อไปได้

การเชื่อมต่อบัญชี Google Ads และตั้งค่า Offline Conversions สามารถตั้งค่าได้ที่ R-Ads เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเข้ามายังหน้าเชื่อมต่อกับ Google Ads สามารถคลิกลิงก์เพื่อไปยัง R-Ads ได้