เชื่อมต่อกับ Google Ads

สามารถเชื่อมต่อ R-Widget กับบัญชี Google Ads ของธุรกิจท่าน เพื่อให้ระบบเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานจากช่องทางต่างๆ และรวบรวมส่งเป็นข้อมูล Offline Conversions กลับไปยังบัญชีโฆษณา Google Ads ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำ Smart Bidding ต่อไปได้

การเก็บข้อมูลจากช่องทางต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 • การฝากเบอร์ติดต่อกลับ
 • การคลิก Google Map
 • การคลิก Zalo
 • การคลิก Skype
 • การคลิก WhatsApp
 • การคลิก Facebook
 • การคลิก LINE
 • การคลิกโทร
 • การกรอกแบบฟอร์ม
 • การคลิก R-Chat
 • การคลิก Custom Button

การเชื่อมต่อบัญชี Google Ads และตั้งค่า Offline Conversions สามารถตั้งค่าได้ที่ R-Ads เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเข้ามายังหน้าเชื่อมต่อกับ Google Ads สามารถคลิกลิงก์เพื่อไปยัง R-Ads ได้