R-AdPro เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับธุรกิจที่ใช้บริการโฆษณาออนไลน์กับทาง ReadyPlanet ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบ ReadyPlanet Marketing Platform และคลิก R-AdPro เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์และบนโมบายล์แอพ ReadyPlanet