R-Ads เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

สำหรับธุรกิจที่ใช้บริการโฆษณาออนไลน์กับ Readyplanet ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบ RMP และคลิก "R-Ads" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์และบนโมบายล์แอพ Readyplanet