ประสิทธิภาพบัญชี (Account Performance)

เมนู "ประสิทธิภาพบัญชี" (Account Performance) แสดงข้อมูลประสิทธิภาพของบัญชีโฆษณาสามารถดูข้อมูลได้ดังนี้

1. สามารถดูข้อมูลในรูปแบบกราฟเส้นโดยเลือกช่วงเวลาได้เป็น รายวัน, รายเดือน หรือรายสัปดาห์ และสามารถเลือกดูข้อมูลได้ดังนี้

  • ค่าใช้จ่าย (Cost) : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่เลือก
  • จำนวนคลิก (Clicks) : จำนวนคลิกที่เกิดขึ้นบนโฆษณา
  • การแสดงผล (Impression) : จำนวนครั้งที่โฆษณาขึ้นแสดง (บ่งบอกปริมาณการค้นหาในท้องตลาด)
  • CTR (Click-through rate) : อัตราการคลิก (บ่งบอกความสนใจในโฆษณา)
  • CPC (Average cost-per-click) : ราคาต่อคลิก (จ่ายจริง)
  • Conversion : Conversion ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เลือก

 

2. สามารถดูข้อมูลสถิติรายวันในรูปแบบตารางได้

3. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบข้อมูลโดยคลิกเลือกวันที่ต้องการได้