การจัดการสถานะรายการสั่งซื้อ

ร้านค้าสามารถจัดการสถานะรายการสั่งซื้อและเพิ่มข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่ระบบ R-Shop เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อบนเว็บไซต์และได้รับอีเมลแจ้งสถานะรายการสั่งซื้อได้ โดยสามารถตั้งค่าและจัดการรายการสั่งซื้อได้ดังนี้

1. กรณีที่ร้านค้าต้องการให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ ร้านค้าสามารถคลิก "เพิ่ม section " ในหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการและคลิกเลือก section "ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ" เมื่อคลิก

2. สามารถจัดการรายการสั่งซื้อได้โดยคลิกเมนู "จัดการ" และคลิกเลือกรายการสั่งซื้อเพื่อจัดการสถานะและเพิ่มข้อมูลการจัดส่ง

 

3. สามารถเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อได้โดยคลิก "เสร็จสิ้นขั้นตอนนี้" ยกอย่างเช่น เมื่อตรววจแล้วว่าลูกค้ามีการชำระเงินเข้ามาแล้วสามารถเลือกไปขั้นตอน "ชำระแล้ว" โดยสามารถเลือกวันที่ชำระและช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามาได้ ดังรูป

 

4. เมื่อทางร้านค้าดำเนินการจัดส่งสินค้าแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อเข้าสู่ขั้นตอน "ระหว่างจัดส่ง" โดยสามารถเลือกช่องทางการจัดส่งและใส่เลขที่จัดส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งต่อได้

 

 

 

การตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์

หากร้านค้ามีการเปลี่ยนสถานะรายการสั่งซื้อและเพิ่มข้อมูลการจัดส่ง ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้โดยกรอกหมายเลขการสั่งซื้อบนเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

1. กรณีร้านค้าเลือกช่องทางจัดส่งเป็น "ไปรษณีย์ไทย" หรือ "Kerry" ลูกค้าจะสามารถคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยหรือ Kerry เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าต่อไปได้ ดังตัวอย่าง

 

2. กรณีร้านค้าเลือกช่องทางจัดส่งเป็น "อื่น ๆ" และเพิ่มข้อมูลเลขที่จัดส่ง เมื่อลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อจะแสดงสถานะการสั่งซื้อ, ช่องทางจัดส่งและเลขที่จัดส่ง ลูกค้าสามารถนำเลขที่จัดส่งไปตรวจสอบสถานะการจัดสั่งสินค้าต่อไปได้

3. กรณีร้านค้าเลือกช่องทางจัดส่งเป็น "ไม่ระบุ" เมื่อลูกค้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อจะแสดงข้อมูลสถานะรายการสั่งซื้อ โดยข้อมูลช่องทางจัดส่งและเลขที่จัดส่งจะแสดงเป็นไม่ระบุ ดังตัวอย่าง